Utstilling nå

Jubileumsutstilling

Utstillingsperiode
7. - 29. juli 2018

TØYsentralen logo

Galleri TØYsentralen markerer 10 år!

Vi stiller ut kunstnere som har deltatt ved utstillinger siden etableringen av galleriet i 2008. Workshop - performance arrangert i forbindelse med utstillingen.

Utstillingsåpning lørdag 7. juli kl 14.00

  • Åpningstale ved Lars Elton, kunstkritiker i Dagsavisen og frilansjournalist
  • Performance «Første og siste setning» ved kunstner Kjetil Skøyen
  • Lokking ved musiker Eli Storbekken
  • Diktopplesning ved Ola Jonsmoen

TØYsentralen 2008-2018

TØYsentralen holder i sommer en storstilt jubileumsutstilling for å markere 10 års virke som galleri for presentasjon av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. I anledning feiringen er 47 sentrale kunstnere invitert til deltakelse, og de har alle vært viktige bidragsytere i TØYsentralens utstillingshistorikk. Begivenheten vil i løpet av noen uker i juli ha fokus på hvordan galleriet faglig og kulturelt har opparbeidet seg en forankring i en nær geografi. Samtidig vil det brede spekteret av representerte kunstneriske uttrykk peke utover og forbi periferien. Gjennom ulike tilnærminger innhentes kunstens potensiale for å gjøre observasjoner og fortolkninger i et større kollektivt rom. Eneste gitte avgrensning av året er betingelsen om å holde seg innenfor et mindre fysisk format med bakgrunn i det høye antallet kunstnere.

TØYsentralen har beliggenhet i Tolga i Nord- Østerdal og ble etablert av kunstner og kurator Helga Storbekken som har en lokal tilknytning. Galleriet er et av få visningssteder mellom Hamar og Røros der intensjonen om å løfte fram aktuelle kunstproduksjoner av nasjonal betydning er retningsgivende. Utgangspunktet for etablering er en fellesnevner galleriet deler med mange andre liknende institusjoner i vår tid: nedleggelse av tradisjonell industri og handelsvirksomhet i distriktene forårsaket av samfunnsendringer og moderne bosettingsmønstre. Galleri TØYsentralen var opprinnelig en manufakturbutikk på Tolga med daglig drift på 1960- og 1970-tallet. Ved stiftelsen av kunstnerisk etablissement i 2008, flyttet man inn i de originale butikklokalene og beholdt virksomhetens navn og logo fra den gang, altså TØYsentralen. Fra og med 2014 har man utvidet driften til å omfatte samarbeidsprosjekter med nærkommunene Røros og Tynset og har knyttet egne utstillinger til en øvrig arrangementskalender i Tolga.

Jubileumsutstillingen vil underbygge betydningen av et lokalt initiativ med utspring i egne tradisjoner. Tolga kommune er kjent for et rikt kulturliv århundrer tilbake og en vital fornyelse av kulturarven i nåtid. TØYsentralen er i et slikt perspektiv en aktør med et naturlig tilfang av referanser.

I en nasjonal formidlingshistorie kan man si at institusjonen manifesterer seg som en fullverdig erstatning og arvtaker etter det sentralstyrte Riksgalleriet. Riksgalleriet var en omreisende formidlingsinstitusjon med formål om å høyne den estetiske kunnskapen i hverdagen og drev på 1950 til 1990-tallet under mottoet «Kunst til folket!».

I Tolga har man egenhendig tatt ansvar for å bygge kunstkompetanse ved kuratering og formidling og utviser urokkelig tiltro til distriktets lokale ressurser. Etter 10 år befester TØYsentralen sin enestående posisjon og kan denne sommeren, som alle de foregående, tilby lokalbefolkning og tilreisende noe av det fremste blant tidens aktuelle kunsthåndverk og visuell kunst. I tillegg til hovedutstillingen vil det arrangeres en kunstnersamtale der fokus settes på regionens lange tekstiltradisjoner orientert mot teknisk ferdighet og bruk. Åpningshelgen vil by på unike muligheter til å oppleve stedets særegne mat-, musikk- og levende håndverkstradisjon.

Utstillingen er støttet av Tolga Kommune, Tolga-Os Sparebank og Hedmark Fylkeskommune

For mer informasjon, kontakt Helga Storbekken: mobil 93 03 13 65 / toysentralen@gmail.com
(Pressetekst: Kunsthistoriker, Ingunn Svanes Almedal)
________________________________________________________________________________________________________

Lørdag 28 juli kl. 14.00

SOFT Moments

Presentasjon av deltagende tekstilkunstnere: Ingunn Bakke, Astrid Runde Saxegaard, Ingrid Viksmo, Lisbeth Norshus og Runa Boger.

Artist talk / kunstnersamtale: 5 tekstilkunstnere i samtale med kunsthistoriker Per Bjarne Boym og Randi Nygaard Lium

Tekstilkunstner og kunsthistoriker Randi Nygaard Lium
snakker om tekstilkunst i dag - sett i lys av tekstiltradisjoner i Nord-Østerdalen
Ta noe i hendene og utnytt tiden. Dette lærte vi som småjenter, en lærdom for livet.
Noen av oss tok det med oss og ble tekstilkunstnere.

Om SOFT Moments
SOFT Moments er et prosjekt initiert av Norske tekstilkunstnere (NTK). NTK inviterer, i samarbeid med lokale kunstnere og visningssteder, til kortvarige, 1-2 dagers pop up-utstillinger, eller andre arrangement, med fokus på tekstilrelatert kunst, arrangert på lokale arenaer i hele landet. De lokale kreftene har regi og setter agendaen. NTK bidrar med kunnskap, finansiering og promotering.

Galleri TØYsentralen ønsker å sette fokus på tekstil ved å presentere samtidskunstnere i en region som har lange tekstiltradisjoner innen håndverk og brukstekstiler. Noen av kunstnerne som deltar har tilknytning til regionen. En av dem er Runa Boger som utenfor galleriet viser et større tekstilarbeide. Kunstverkets tittel er Wrapped Hothouse. Wrapped hothouse er et innpakket drivhus, Innpakket hothouse refererer til Christos emballasjeprosjekter. Bruk av gamle militære tepper minner om Joseph Beuys og Arte Povera-tradisjonen på 60- og 70-tallet, hvor gjenbruk av materialer var en viktig praksis.

 

 

Wrapped Hothouse_modell (002)

Wrapped Hothouse - Runa Boger / Kunstverket blir stående utenfor galleriet under i utstillingsperioden.

 

 

Soft Moment logo

SOFT Moments arrangementet er støttet av NTK