Utstilling nå

Broderi og samtidskunst

Utstillingsperiode
25. mai - 11. juni 20213

Broderi og samtidskunst

Det er en stor begivenhet for Galleri Tøysentralen å presentere åpningen av årets vårutstilling med samtidsbroderi. Sjelden arrangeres det utstillinger som ene og alene er dedikert til broderiet som kunstform, og ettersom faget er inne i en spennende utvikling med mange dyktige utøvere blir denne utstillingen et viktig bidrag til feltet.

Kunstnerne er:

  • Kristine Fornes
  • Kristin Lindberg
  • Inger Johanne Rasmussen
  • Hans Hamid Rasmussen
  • John Raustein
  • Kari Steihaug
  • Ingrid Viksmo
  • Randi Nygaard Lium

Hver og en av kunstnerskapene preges av et originalt og personlig uttrykk.

Til anledningen er kunsthistoriker og tekstilkunstner Randi Nygaard Lium invitert som kurator av utstillingen. For tiden arbeider Lium med boken «Broderi som kunstform», som gis ut på Museumsforlaget i høst. Kunstnerne som deltar på utstillingen, er blant de som Lium skriver om i boken.

«Det var på begynnelsen av 2000-tallet at broderiet virkelig begynte å bevege seg imot en klar posisjon innenfor tekstilkunsten her i landet. I årene etter krigen, 1970-årene og 80-årene var det billedvev, stofftrykk og senere den nye fiberkunsten som dominerte bildet. Men enkelte kunstnere hadde stått frem med broderi i denne perioden også, slik som Torvald Moseid, Turi Gramstad Oliver og Elisabeth Haarr. På midten av 1990-tallet skjedde det viktige ting innenfor faget i Bergen. På Kunsthøgskolen var det flere av studentene som jobbet med broderi, og det ble også arrangert kurs i broderi. Det viste seg at tiden var moden for nytenkning, og flere av kunstnerne på denne utstillingen startet med broderiet nettopp under studietiden i Bergen.

På 2000-tallet har det blitt arrangert flere viktige utstillinger med broderi, blant annet på KODE- Kunstmuseene i Bergen, Nasjonalmuseet, Maihaugen og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Utstillingene har formidlet fagets kvalitet og kunstnernes evne til nyskaping. Disse utstillingene har også vært viktige for meg som for tiden skriver boka Broderi som kunstform. Den vil bli utgitt på Museumsforlaget i høst. Det er et omfattende prosjekt, og jeg tror at det blir ei viktig bok. Kunstnerne som deltar på denne utstillingen på Tolga, er blant de kunstnerne som jeg skriver om i boka.»

- Kunsthistoriker og kunsthistoriker Randi Nygaard Lium

For Galleri Tøysentralen er det en stor glede å samarbeide med Randi Nygaard Lium om denne utstillingen hvor publikum blir invitert til å oppleve broderiets bredde og potensial som kunstform i møte med våre fremste samtidskunstnere.

Hans Hamid Rasmussen: Fullmåne og stjerner

Hans Hamid Rasmussen: Fullmåne og stjerner

Inger Johanne Rasmussen: Mitt eget rom

Inger Johanne Rasmussen: Mitt eget rom

Ingrid Viksmo: Broderi på lin

Ingrid Viksmo: Broderi på lin

John Raustein: Tilrettelagte sannheter (den nye verden)

John Raustein: Tilrettelagte sannheter (den nye verden)

Kari Steihaug: Potetbøtta. Fra serien "Å rydde et hjem"

Kari Steihaug: Potetbøtta. Fra serien "Å rydde et hjem"

Kristin Lindberg: Det som passerer gjennom hånden

Kristin Lindberg: Det som passerer gjennom hånden

Kristine Fornes: Kattisa (detalj)

Kristine Fornes: Kattisa (detalj)

Randi Nygaard Lium: Fra mine turer i Trondheim

Randi Nygaard Lium: Fra mine turer i Trondheim