Foto

Marianne Hølmebakk
Kjetil Skøien
Helga Drude Storbekken
Käthe Øien

Glass

Anne Helene Brynhildsrud
Linda Lothe
Kari Mølstad

Mimi Swang
Kjersti Teigen

Grafikk

Jannic Aabel
Mari Krokan Berge
Frank Brunner
Ståle Blæsterdalen
Randi Eilertsen
Lars Elling
Gro Finne
Gro Fraas
Per Fronth
Eva Harr

Jan Harr
Gisle Harr
Eli Hovdenak
Gabrielle Kielland
Søssa Magnus
Sverre Malling
Grete Marstein
Rolf Nerli
Ørjan Righard
Yngve R Vold

Maleri

Jonas Dotland
Bjørg Gransletten
Kari Mette Wik
Toril Wik
Asbjørn Petershagen
Hans Georg Kohler

Musikk

Markus Paus

Skulptur

Øyvin Storbækken
Erik Snedsbøl
Trond Solberg

Smykker - Objekt

Siri Berrefjord
Halvor Håkanes
Synnøve Korssjøen

Eva Line Nilsen
Marte Sandnes Ophus

Tegning

Kristin Skrivervik
Karin Valum

Tekstil

Ingunn Bakke
Gunhild Bakken
Runa Boger
Lisbeth Norshus

Astrid Runde Saxegaard
Ingrid Viksmo
Hanne Øverland

Close Menu