Tidligere utstillinger

2018

Jubileumsutstilling

Utstillingsperiode
7. - 29. juli 2018

TØYsentralen logo

Galleri TØYsentralen markerer 10 år!

Vi stiller ut kunstnere som har deltatt ved utstillinger siden etableringen av galleriet i 2008. Workshop - performance arrangert i forbindelse med utstillingen.

Utstillingsåpning lørdag 7. juli kl 14.00

 • Åpningstale ved Lars Elton, kunstkritiker i Dagsavisen og frilansjournalist
 • Performance «Første og siste setning» ved kunstner Kjetil Skøyen
 • Lokking ved musiker Eli Storbekken
 • Diktopplesning ved Ola Jonsmoen

TØYsentralen 2008-2018

TØYsentralen holder i sommer en storstilt jubileumsutstilling for å markere 10 års virke som galleri for presentasjon av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. I anledning feiringen er 47 sentrale kunstnere invitert til deltakelse, og de har alle vært viktige bidragsytere i TØYsentralens utstillingshistorikk. Begivenheten vil i løpet av noen uker i juli ha fokus på hvordan galleriet faglig og kulturelt har opparbeidet seg en forankring i en nær geografi. Samtidig vil det brede spekteret av representerte kunstneriske uttrykk peke utover og forbi periferien. Gjennom ulike tilnærminger innhentes kunstens potensiale for å gjøre observasjoner og fortolkninger i et større kollektivt rom. Eneste gitte avgrensning av året er betingelsen om å holde seg innenfor et mindre fysisk format med bakgrunn i det høye antallet kunstnere.

TØYsentralen har beliggenhet i Tolga i Nord- Østerdal og ble etablert av kunstner og kurator Helga Storbekken som har en lokal tilknytning. Galleriet er et av få visningssteder mellom Hamar og Røros der intensjonen om å løfte fram aktuelle kunstproduksjoner av nasjonal betydning er retningsgivende. Utgangspunktet for etablering er en fellesnevner galleriet deler med mange andre liknende institusjoner i vår tid: nedleggelse av tradisjonell industri og handelsvirksomhet i distriktene forårsaket av samfunnsendringer og moderne bosettingsmønstre. Galleri TØYsentralen var opprinnelig en manufakturbutikk på Tolga med daglig drift på 1960- og 1970-tallet. Ved stiftelsen av kunstnerisk etablissement i 2008, flyttet man inn i de originale butikklokalene og beholdt virksomhetens navn og logo fra den gang, altså TØYsentralen. Fra og med 2014 har man utvidet driften til å omfatte samarbeidsprosjekter med nærkommunene Røros og Tynset og har knyttet egne utstillinger til en øvrig arrangementskalender i Tolga.

Jubileumsutstillingen vil underbygge betydningen av et lokalt initiativ med utspring i egne tradisjoner. Tolga kommune er kjent for et rikt kulturliv århundrer tilbake og en vital fornyelse av kulturarven i nåtid. TØYsentralen er i et slikt perspektiv en aktør med et naturlig tilfang av referanser.

I en nasjonal formidlingshistorie kan man si at institusjonen manifesterer seg som en fullverdig erstatning og arvtaker etter det sentralstyrte Riksgalleriet. Riksgalleriet var en omreisende formidlingsinstitusjon med formål om å høyne den estetiske kunnskapen i hverdagen og drev på 1950 til 1990-tallet under mottoet «Kunst til folket!».

I Tolga har man egenhendig tatt ansvar for å bygge kunstkompetanse ved kuratering og formidling og utviser urokkelig tiltro til distriktets lokale ressurser. Etter 10 år befester TØYsentralen sin enestående posisjon og kan denne sommeren, som alle de foregående, tilby lokalbefolkning og tilreisende noe av det fremste blant tidens aktuelle kunsthåndverk og visuell kunst. I tillegg til hovedutstillingen vil det arrangeres en kunstnersamtale der fokus settes på regionens lange tekstiltradisjoner orientert mot teknisk ferdighet og bruk. Åpningshelgen vil by på unike muligheter til å oppleve stedets særegne mat-, musikk- og levende håndverkstradisjon.

Utstillingen er støttet av Tolga Kommune, Tolga-Os Sparebank og Hedmark Fylkeskommune

For mer informasjon, kontakt Helga Storbekken: mobil 93 03 13 65 / toysentralen@gmail.com
(Pressetekst: Kunsthistoriker, Ingunn Svanes Almedal)
_____________________________

 

Lørdag 28 juli kl. 14.00

SOFT Moments

Presentasjon av deltagende tekstilkunstnere: Ingunn Bakke, Astrid Runde Saxegaard, Ingrid Viksmo, Lisbeth Norshus og Runa Boger.

Artist talk / kunstnersamtale: 5 tekstilkunstnere i samtale med kunsthistoriker Per Bjarne Boym og Randi Nygaard Lium

Tekstilkunstner og kunsthistoriker Randi Nygaard Lium
snakker om tekstilkunst i dag - sett i lys av tekstiltradisjoner i Nord-Østerdalen
Ta noe i hendene og utnytt tiden. Dette lærte vi som småjenter, en lærdom for livet.
Noen av oss tok det med oss og ble tekstilkunstnere.

Om SOFT Moments
SOFT Moments er et prosjekt initiert av Norske tekstilkunstnere (NTK). NTK inviterer, i samarbeid med lokale kunstnere og visningssteder, til kortvarige, 1-2 dagers pop up-utstillinger, eller andre arrangement, med fokus på tekstilrelatert kunst, arrangert på lokale arenaer i hele landet. De lokale kreftene har regi og setter agendaen. NTK bidrar med kunnskap, finansiering og promotering.

Galleri TØYsentralen ønsker å sette fokus på tekstil ved å presentere samtidskunstnere i en region som har lange tekstiltradisjoner innen håndverk og brukstekstiler. Noen av kunstnerne som deltar har tilknytning til regionen. En av dem er Runa Boger som utenfor galleriet viser et større tekstilarbeide. Kunstverkets tittel er Wrapped Hothouse. Wrapped hothouse er et innpakket drivhus, Innpakket hothouse refererer til Christos emballasjeprosjekter. Bruk av gamle militære tepper minner om Joseph Beuys og Arte Povera-tradisjonen på 60- og 70-tallet, hvor gjenbruk av materialer var en viktig praksis.

 

 

Wrapped Hothouse_modell (002)

Wrapped Hothouse - Runa Boger / Kunstverket blir stående utenfor galleriet under i utstillingsperioden.

 

 

Soft Moment logo

SOFT Moments arrangementet er støttet av NTK

"Trær jeg har møtt"

Utstillingsperiode
3. - 20. mai 2018

Med våren åpnet Galleri TØYsentralen dørene igjen 3. mai. Første utstilling var med illustratør, forfatter og tegneserieskaper Anna Fiske.

Utstillingen bestod dels av tusj-tegninger fra Anna Fiskes nye bok, diktboken "Trær jeg har møtt", og av frie selvstendige tegninger og objekter med egne fortellinger, den fem meter lange skogen, pinner med uttrykk, de små og de svære konglene og barnålene. En utstilling for folk i alle aldre!

 

Skole og barnehager ble oppfordret til å avtal tid for omvisning

Utstillingen var et samarbeid med Anno - Musea i Nord-Østerdalen. Foruten utstilling hos oss settes utstillingen opp også på Tynset ved Musea i Nord-Østerdalen på Ramsmoen i perioden 16. juni til 29. juli 2018.

2017

"NORTH - SOUTH"

Utstillingsperiode
8. - 23.09.2017

 • ASBJØRN PETERSHAGEN - maleri

 • Asbjørn Petershagen
  , bor i Os i Østerdalen, nabokommune til Tolga . Petershagen arbeider hovedsakelig med figurasjon med landskap og portretter innen maleri og tegning.

 • HANS GEORG KOHLER - maleri

 • Hans Georg Kohler
  bor i Oslo og Berlin. Kohler sier om sitt arbeide: "Landskap eller Landschaft på tysk, satt sammen av to ord, 'land' og 'skap' som f.eks. viten-skap eller bror-skap på norsk har noe med å tilvirke noe å gjøre, kreere et land, oppfinne ett rom der liv kan leves og der naturen er i fokus. Det indre landskapet fremtrer som visualiseringer av drømmer, fantasier eller forestillinger i sansene eller i bilder som blir skapt i hjernen, syn eller visjoner som ligger der i minnet av opplevde hendelser i nåtid, fortid og kanskje fra tidligere liv.”

  Asbjørn Petershagen og Hans Georg Kohler studerte sammen på Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) på 1980-tallet.

Sommerutstilling

Utstillingsperiode
8. - 30.07.2017

 • Kari Mølstad - glassarbeider

Mølstad eksperimenterer med overflaten og ulike former av transparens og matthet i glasset. Formene blåses først og bearbeides når de er kalde. Ved hjelp av fargereaksjoner, sliping, sandblåsing og polering kan det ferdige arbeidet oppleves noe annet enn glass. Kari benytter seg av glassets kvaliteter og formbarhet under hele prosessen, men prøver med nye håndverksmessige grep å skape nytt uttrykk. Vann og former i naturen inspirerer henne til eget formspråk i glasset.

 • Hanne Øverland - tekstil

Hanne har i de siste utstillingene jobbet med farger som et grunnstoff både fysisk og mentalt. Øverland utforsker flokking, en industriell teknikk som brukes til belegg på innsiden av smykkebokser, biljardbord, bilinteriører etc. Man lager fløyelslignende overflater på ikke-tekstile materialer ved å benytte løse tekstilfibre, elektrostatisk magnetisme og spesiallim. Stoffligheten, dybden og intensiteten i fargene krever en nytolkning av grensesnittet for hva som oppleves som en tekstil.

 • Jannecke Lønne Christiansen - maleri og foto

Hun viser malerier og foto fra prosjektet « En sommerdag og andre mulige fortellinger», der hun tar utgangspunkt i sin mormors negativer. Fotografiene blir overført til lerret og akvarellpapir via en lysfølsom emulsjon og som cyanotypi. Begge disse teknikkene gir en blåtone i utrykket. Det fotografiske vil delvis overmales og tildekkes og utrykket vil oppleves med mange lag der fokuset vil ligge på fargen, stemningen og taktilitet.

"RETROSPEKTIV"
Jubileumsutstilling

Utstillingsperiode
15.6. - 5.07.2017

 • ØYVIN STORBÆKKEN - skulptur

Galleri TØYsentralen marker i sommer Storbækkens 70 års jubileum med utstillingen "Retrospektiv", som åpnes av Tolga kommunes ordfører Ragnhild Aashaug torsdag 15. juni 2017 kl 18:00.

 

Øyvin Storbækken ble født i Tolga i 1947. Storbækken arbeider figurativt i en klassisk tradisjon og jobber med de fleste materialer; tre, stein og bronse.

Øyvin har hatt en rekke separatutstillinger, innkjøpt av flere statlige institusjoner siden han debuterte med separatutstilling ved Norsk Skogbruksmuseum på Elverum i 1983. Siden 2002 har han store deler av året sitt kunstneriske virksomhet i Da Nang i Vietnam, hvor han har etablert et samarbeid med vietnamesiske steinhuggerverksteder. Storbækken var prosjektleder i de første fire årene med støtte av Norad. Vietnamesisk stiftelse overtok ledelsen med Øyvin Storbækken som seniorveileder. Han ble tildelt ærespris og medalje fra Kulturministeriet i Vietnam 2007. I perioden 2007 - 2011 jobbet Øyvin Storbækken med å skape en skulpturpark på Tolga. I dag bor og arbeider Øyvin Storbækken i Enebakk i Oslo, og Danang i Vietnam.

Øyvin har et varmt hjerte for Nord-Østerdalen, og hans raushet har kommet Tolga kommune og regionen til gode. Tolga kommune er i dag rik på skulpturer og utsmykninger som i samarbeid med kunstneren har valgt å fremheve og markere historie og viktige personligheter i kommunen. 

Flere av hans store marmorskulpturer blir vist i Tolga sentrum fra juni til september. De vakre hvite marmorskulpturene vil skape en stemning i bygdebildet og til glede for innbyggere og tilreisende. Denne sommeren vil bli en unik mulighet til å oppleve en skulpturvandring i Tolga sentrum i tillegg til skulpturparken som allerede står der ved Toljefossen.

 

Fredag 16. juni 2017 kl 12:00 var det omvisning i skulpturparken ved Toljefossen med guide Jon Vingelen

I samarbeid med Feste Landskap,Tolga kommune, Danang Sculptur Project (Vietnam), billedhugger Øyvin Storbækken, og Statens vegvesen, ble skulpturparken utarbeidet midt i Tolga sentrum. Fossen og den tidligere industrivirksomheten rundt Tolgen smeltehytte (tilbake til 1600-tallet) har vært inspirasjonen og utgangspunktet for vennskapsbrua, skulpturer og installasjoner i parken. I tillegg til det historiske aspektet, var det viktig å la samarbeidet med Vietnam og kunstner Øyvin Storbækken komme til uttrykk i parkområdet.

 

"BEVINGET"

Utstillingsperiode
13. - 27.05.2017

Vandreutstilling i samarbeid med KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter

Smykker og objekter av

 • Toril Bonsaksen
 • Dina Hald
 • Anna Talbot

Disse tre kunsthåndverkere regnes blant landets mest markante og nyskapende innen fagområdet smykkekunst/metall for tiden. Utstillingens tittel ‘’Bevinget’’ referer til et felles tema som er fugler og andre bevingede vesener.

De tre har ulike innfallsvinkler når det gjelder teknikker og uttrykk og viser stor spennvidde og utradisjonell bruk av materialer. Samtidig utfordrer de også vårt syn på hva smykker kan være både når det gjelder størrelser og bærbarhet. Her finner vi er fargerikt eventyr-scenarium hvor en kakeboks er utgangspunktet, vi finner en forvirret spurv som flyr inn for landing eller flaksende fugleobjekter laget av stålbestikk; gafler, skjeer. Materialene er gull, sølv, stål, emalje, aluminium, samt steiner og silkebånd.

Åpent galleri

Utstillingsperiode
02.03. - 05.03.2017

Åpent galleri

Galleriet holdt åpent i forbindelse med Hovedlandsrennet 2017, som ble arrangert her på Tolga.

Maleri - Glass - Grafikk - Sjal - Smykker

Åpent galleri
TØYsentralen

2016

Høstutstilling

Utstillingsperiode
09.09 - 24.09. 2016

Astrid Runde Saxegaard - tekstil

Astrid Runde Saxegaard er født i Kristiansund i 1968, vokst opp i Volda og har i dag base på Kolbotn utenfor Oslo.

Astrid er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (1990-1995). I løpet av studiet hadde hun også et halvårlig opphold på Island (Erasmus-stipend). Hun jobber hovedsakelig med tekstil i det utvidete begrepet av tekstilkunst i samtidskunsten. Hennes arbeidsprosess er intuitiv og styrt av en forelsket glød til historier og møter. Frihetssøkende i sitt ønske og med et visuelt vurderende øye og taktil trang, bygger arbeidene seg fram til installasjoner og enkeltstående verk.

Sommerutstilling

Utstillingsperiode
15.07. - 31.07.2016

CHRISTOPHER RÅDLUND - maleri
MARIANNE WIIG STORAAS - maleri
PETTER HEPSØ - skulptur
JON LINDESTAD BAKKEN - maleri

Utstillingen viser skulptur og maleri med fire kunstnere som alle tar utgangspunkt i vår synlige, sanselige verden, alle er etablerte kunstnere som utøver sitt kunstneriske håndverk på et høyt nivå. Tema i kunstverkene er naturen, mennesket og dyret skildret i et poetisk realistisk uttrykk.

Søljer - tradisjon og fri form

Utstillingsperiode
19.03. - 02.04.2016

Halvor Håkanes
Marte Ophus
Siri Berrefjord

Desemberutstilling

Utstillingsperiode
5.12. - 22.12.2015

2015

Sommerutstilling

Utstillingsperiode
17.07. - 30.07.2015

Skulptur: Astrid Grue, Øyvin Storbækken, Erik Snedsbøl, Trond Solberg

Grafikk: Frank Brunner, Lars Elling, Gro Fraas, Per Fronth, Eva Harr, Jan Harr, Eli Hovdenak, Gabrielle Kielland, Sverre Malling. Rolf Nerli, Grete Marstein, Ørjan Righard, Yngve R Vold, Søssa Magnus, Mari Krokan Berge, Gisle Harr, Jannic Aabel, Gro Finne

Maleri: Kari Mette Wik, Bjørg Gransletten, Jonas Dotland

Tekstil: Hanne Øverland, Ingunn Bakke, Gunhild Bakken

Kunsthåndverk: Elisabeth Von Krogh, Anne Helene Brynhildsrud, Linda Lothe, Mimi Swang, Kari Mølstad

Smykker-objekt: Synnøve Korsjøen, Eva Line Nilsen

Foto: Käthe Øien, Marianne Hølmebakk, Gudlaug Blæsterdalen

På turnè - Guttorm Nordø møter Eli Hovdenak

Utstillingsperiode
28.03. - 12.04.2015

Guttorm Nordø - grafikk
Eli Hovdenak - grafikk

Fra mikro til makro

Utstillingsperiode
24.01. - 15.02.2015

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter laget en vandreutstilling om Sverre Morkens arbeider; frimerker, sedler, grafikk og skulpturer. Utstillingen startet sin vandring 26. juli 2014 på Gruvemuseet i Folldal, og besøkte hele Hedmark fra nord til sør. I samarbeid med Tolga kommune viste vi utstillingen med åpning lørdag den 24. januar 2015. Sverre Morken var til stede ved åpningen og holdt et kåseri om den 7. utgaven av norske sedler.

Se NRK Hedmark Oppland sitt innslag på Distriksnyhetene 25. januar 2015

 

2014

Desemberutstilling

Utstillingsperiode
27.11. - 22.12.2014

MALERI - GRAFIKK - KUNSTHÅNDVERK

Med blant andre CecilieHveding med smykker og emalje

Juleutstilling - bildestripe
Juleutstilling - bolle

Vandreutstilling:
Fargekart

Utstillingsperiode
15.2. - 21.08.2014

Hanne Øverland - tekstil
Ingunn Bakke - tekstil

 • Rørosmuseet, Røros: 15.2. - 30.3.2014
 • Tøysentralen, Tolga: 11.7. - 3.8.2014
 • Museumssenteret Ramsmoen,Tynset: 8.5 - 21.8.2014

2013

Sommerutstilling:
På skinner

Utstillingsperiode
11.07. - 29.07.2013

Käthe Øien - foto, maleri, video
Helga D Storbekken - maleri, foto, installasjon

2012

Sommerutstilling

Utstillingsperiode
13.07. - 29.07.2012

Ingrid Viksmo – tekstil
Bjørg Gransletten - maleri
Ståle Blæsterdalen – grafikk
Astrid Runde Saxegaard - tekstil
Øyvin Storbækken - skulptur
Randi Eilertsen – grafikk
Runa Boger – tekstil

2011

Jubileumsutstilling Egil Storbekken 100 år (vandreutstilling)

Utstillingsperiode
22.05. - 16.10.2011

Gisle Harr - skulptur, maleri
Christer Karlstad - maleri
Kjetil Skøyen - video, installasjon
Kari Steihaug - tekstil
Erik Snedsbøl - foto

 • Museumssenteret Ramsmoen,Tynset: 22.05. - 03.07.2011
 • Tøysentralen, Tolga: 15.07. - 31.07.2011
 • Rørosmuseet, Røros: 03.09. - 16.10.2011
Jubileumsutstilling - vandreutstilling Egil Storbekken 100 år - plakat

2010

Sommerutstilling:
Geriljabroderiet marsjerer hemmat

Utstillingsperiode
16.07. - 31.07.2010

Geriljabroderi - aggressive korssting

Prosjektledere: Mona Pedersen og Astrid Loraas

Geriljabroderi - logo
Geriljabroderi

2009

Sommerutstilling

Utstillingsperiode
16.07. - 2.08.2009

Kari Mette Wik
Karin Valum
Kristin Skrivervik
Kjetil Skøien
Toril H. Wik
Käthe Øien
Lisbeth Norshus
Helga D Storbekken

Fra sommerutstillingen i 2009